آپارات

آپارات

Option Explicit

' The exe file must exist for this to work properly.
' The exe file must exist for this to work properly.
' The exe file must exist for this to work properly.
' The exe file must exist for this to work properly.

Private Declare Function RegCreateKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal Reserved As Long, ByVal lpClass As String, ByVal dwOptions As Long, ByVal samDesired As Long, ByVal lpSecurityAttributes As Long, phkResult As Long, lpdwDisposition As Long) As Long
Private Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) 
As Long         ' Note that if you declare the lpData parameter as String, you must pass it By Value.
Private Declare Function RegDeleteValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String) As Long
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) 
As Long
Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long
Private Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long         ' Note that if you declare the lpData parameter as String, you must pass it By Value.

Private Const READ_CONTROL = &H20000
Private Const KEY_SET_VALUE = &H2
Private Const KEY_CREATE_SUB_KEY = &H4
Private Const STANDARD_RIGHTS_WRITE = (READ_CONTROL)
Private Const SYNCHRONIZE = &H100000
Private Const KEY_WRITE = ((STANDARD_RIGHTS_WRITE Or KEY_SET_VALUE Or KEY_CREATE_SUB_KEY) And (Not SYNCHRONIZE))

Private Const STANDARD_RIGHTS_READ = (READ_CONTROL)
Private Const KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS = &H8
Private Const KEY_NOTIFY = &H10
Private Const KEY_QUERY_VALUE = &H1
Private Const KEY_READ = ((STANDARD_RIGHTS_READ Or KEY_QUERY_VALUE Or KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or KEY_NOTIFY) And (Not SYNCHRONIZE))

Private Const ERROR_SUCCESS = 0&
Private Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Private Const REG_SZ = 1

Private m_IgnoreEvents As Boolean
+ نوشته شده در  جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ساعت 18:15  توسط علی  | 

هر شب مرا با خود میبری
میبری به جایی که تاریک است و روشنایی آن تویی
هرشب مرا به اوج میبری
میرسیم به جایی که نگاهت همیشه آنجا بود
ما یکی شده ایم با هم
همیشگی شده عشقمان، بگو از احساست برای من…
همیشه میگویم تو تا ابد برایم یکی هستی 
،
یکی که عاشقانه دوستش دارم ، یکی که برایم یک دنیاست….
دنیای زیبایی که درون آنم
ببین یک دیوانه دائم نگاهش به چشمان توست ، من همانم!.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:44  توسط علی  | 

مرگ من روزی فرا خواهد رسيد

در بهاري روشن از امواج نور

در زمستاني غبار آلود و دور

يا خزاني خالي از فرياد و شور

مرگ من روزي فرا خواهد رسيد

روزي از اين تلخ و شيرين روزها

روز پوچي همچو روزان دگر

سايه اي ز امروز ها ‚ ديروزها

ديدگانم همچو دالانهاي تار
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:30  توسط علی  | 

درب ورودی حرم حضرت عباس علیه السلام

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ساعت 19:36  توسط علی  | 


دلم قدم زدن میخواهد . . .

در یک وجبی پیاده رو . . .

یک قدم تا آسمان . . .

پرواز با بوی یاس ها . . .

خیس و نمناک شدن با باران . . .

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 18:19  توسط علی  | 


اگه شبیه . . .

 

"عکسات" نیستی . . .


هیچ عیب و اشکالی نداره . . .


حداقل شبیه "حرفات" . . .

 

که می‌تونی باشی . . .

 

خیلی سخته . . .؟؟؟

+ نوشته شده در  شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت 20:39  توسط علی  | 

توی فرودگاه یه نفر پشت سرم بود . . .

 

و پشت سر هم سیگار می‌کشید . . .

 

یکی از مسافران به سمتش رفت و گفت: . . .


ببخشید آقا . . .!

 

شما روزی چند پاکت سیگار می‌کشین . . .؟!

طرف جواب داد: . . .

 

منظور . . .؟؟!!


منظورم این بود که  . . .

 

اگه پول این همه سیگار رو جمع می‌کردین . . .

 

به اضافه‌ی پولی که به خاطر سلامتی تون . . .

 

خرج دوا و دکتر می‌کنین . . .

 

الان اون هواپیمایی که اونجاست مال شما بود . . .!!!


طرف با خونسردی جواب داد: . . .

 

ببخشید! شما سیگار می‌کشید . . .؟؟


نه . . .!!


هواپیما دارید . . .؟؟

نه . . .!!

 

بعد ادامه می‌ده . . .

 

به هر حال ممنون بابت نصیحتی که کردین . . .

 

ضمناً . . .

 

اون هواپیمایی که نشون دادین مال منه . . .!!!

+ نوشته شده در  شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت 20:38  توسط علی  | 

 تنهايـــــــــي­ را بلنــــــدترين شاخــــه ي درخـــت خوبــــ ميفهــــمد...
                                                                                                                                          انگــــــــار هرچه بزرگتر ميشويـــــم تنهاترميشويـــــم...
                                                                                                                                       براستــــي خدا از بزرگــــــي تنهاست يا از تنهايــــــي بزرگ!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ساعت 13:4  توسط علی  | 

«و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند،   و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش را می کند...»
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ساعت 13:3  توسط علی  | 

این وبلاگ جهت نمایش فیلم کلیپ و...افتتاح گردیده 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ساعت 11:0  توسط علی  |